YIN HWA
2021.01.07 品牌聯合特賣會品牌2021
YIN HWA
2020.08.07 官網FB開通
YIN HWA
2020.07.10 2020春夏品牌聯合特賣會
YIN HWA
2020.04.13 品 牌 特 賣 活 動 Friday
YIN HWA
2020.01.21 金鼠年行大運過好年
YIN HWA
2019.12.06 品牌聯合特賣會
YIN HWA
2019.10.30 秋冬新品上市陳列
YIN HWA
2019.07.26 品牌商借合作
YIN HWA
2019.04.29 板橋遠東
YIN HWA
2019.04.29 母親節活動展開5/1~5/12
YIN HWA
2019.04.23 Friday網路購物平台開館
YIN HWA
2019.04.22 新光三越百貨-南西館
YIN HWA
2019.04.18 忠孝遠東SOGO-盈樺專櫃
YIN HWA
2019.03.21 2019 新 品 上 市
YIN HWA
2019.03.15 2019 新品上市
YIN HWA
2019.01.28 除舊佈新~迎新春
YIN HWA
2019.01.16 品牌聯合特賣會
YIN HWA
2018.10.15 秋冬新品展示
YIN HWA
2018.07.02 2018品牌聯合特賣會
YIN HWA
2018.05.31 公共電視-服裝合作
YIN HWA
2017.12.01 X,mas-大葉高島屋
YIN HWA
2017.11.30 X,mas-忠孝遠東SOGO百貨
YIN HWA
2017.11.30 X,mas-新光三越南西館
YIN HWA
2017.09.14 忠孝SOGO百貨-新品陳列
YIN HWA
2017.09.14 大葉高島屋新品陳列
YIN HWA
2017.09.08 2017AW新品上市
YIN HWA
2017.09.04 盈樺2017AW新品上市
YIN HWA
2017.07.12 廠商合作-徐薇老師
YIN HWA
2017.06.19 6月商品展示
YIN HWA
2017.06.19 6/16~6/30仲夏購物節
YIN HWA
2017.06.16 6月商品展示
YIN HWA
2017.06.08 6月商品展示
YIN HWA
2017.06.01 衣寶庫使用說明
YIN HWA
2017.05.16 6月商品展示
YIN HWA
2017.05.16 6月商品展示
YIN HWA
2017.04.27 中壢SOGO百貨歡慶母親節
YIN HWA
2017.04.12 2017SS新品上市-板橋遠東
YIN HWA
2017.03.28 商品合作
YIN HWA
2017.03.24 2017SS新品上市-寶慶遠東
YIN HWA
2017.03.23 2017SS新品上市-站前店
YIN HWA
2017.03.20 2017SS新品上市-高島屋
YIN HWA
2017.03.15 2017SS-新品上市
YIN HWA
103臺北市長安西路115號6F|聯絡電話-02-2550-6000|傳真電話-02-2550-6006|客服信箱- service@yinhwa.com.tw
Copyright © 2013 YIN HWA All Rights Reserved